colofon

 

Fotoverantwoording:

Leo van Velzen

Jan Evert Zondag

KIPPA

Duco de Vries

Rogier Veldman

Laura de Bekker


Helaas is het niet in alle gevallen gelukt om de identiteit van de verschillende fotografen te achterhalen. Mocht u uzelf als fotograaf van en van de foto’s herkennen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om een berichtje te sturen?


Sitebeheer:

Borst & Partners, De Korf 56, 2924 AH Krimpen aan den IJssel

  1. t.(06) 396 396 92

  2. e.info@ledenwaardering.nl